Reserveringsvoorwaarden

Reserveren en betalen

         De actuele prijzen voor het lopende en het komende jaar vind je op de pagina tarieven.

         Reservering van een kampterrein of accommodatie via de pagina reserveren.

         Binnen twee weken na reservering ontvang je een reserveringsbevestiging. Je dient de betalingen te voldoen zoals in de bevestiging vermeld.

         Mocht je geen gebruik willen maken van deze reservering dan dien je op tijd te annuleren. Zie hiervoor de annuleringsvoorwaarden.

         Na ontvangst van de reserveringsbevestiging dien je binnen 14 dagen de aanbetaling (25% van de totale som) over te maken, anders vervalt je reservering. Uiterlijk vier weken voor aanvang van je verblijf moet het totaal verschuldigde bedrag zijn overgemaakt.

         Met het betalen van de aanbetaling ga je akkoord met deze voorwaarden en met het kampreglement en is je reservering definitief.

         Indien je reservering binnen vier weken voor aanvang van je verblijf geschiedt, dan dien je na ontvangst van de reserveringsbevestiging de totale som in één keer en per ommegaande te voldoen.

         Niet tijdig betalen geeft ons het recht een gereserveerd terrein of accommodatie te annuleren. De in deze voorwaarden genoemde annuleringscondities zijn dan van toepassing.

Eindafrekening

         Wijzigingen in het deelnemersaantal en/ of nachten kunnen na overleg worden verrekend. Minimaal 90% van het bij reservering opgegeven aantal deelnemers wordt in rekening gebracht.

         Wanneer je tijdens je verblijf één of meerdere nachten niet op het terrein verblijft (bijvoorbeeld bij een meerdaagse hike) worden de verblijfskosten hiervoor wel in rekening gebracht (exclusief toeristenbelasting).

         Voor vertrek wordt de definitieve rekening opgemaakt.

Borg

         Als je een accommodatie reserveert berekenen wij een borg. Deze borg wordt na je verblijf terugbetaald via je bank- of girorekening, verminderd met eventuele toeslagen voor bijvoorbeeld: het later vertrekken, het niet schoon achterlaten van je accommodatie en/of terrein, breuk, schade of verlies van inventaris, vernielingen en defecten. Mocht de borg deze kosten niet dekken dan dient het restant te worden bijbetaald na afloop van het verblijf.

Annulering

Als door omstandigheden (een deel van) de reservering door de huurder wordt geannuleerd gelden de volgende annuleringscondities:

         Annulering dient altijd per e-mail te geschieden. De datum van ontvangst van de annulering geldt als annuleringsdatum. Door de annulering vervallen alle rechten.

         Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:

1.     In de periode tot een maand voor aankomst ben je alleen de aanbetaling verschuldigd (25% van de totale som).

2.     In de periode van minder dan één maand tot en met de datum van aankomst wordt de volledige som in rekening gebracht zoals vastgesteld op de reservering (exclusief toeristenbelasting). Je kunt dit risico afdekken door zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij tussentijds vertrek in de gereserveerde periode vindt geen restitutie plaats voor niet genoten overnachtingen.

         Bijzondere omstandigheden: in overmacht situaties veroorzaakt door natuurrampen, politieke conflicten, weersomstandigheden et cetera kunnen wijzigingen in je reservering noodzakelijk zijn. Van wijzigingen voor aanvang van je verblijf word je op de hoogte gesteld.

Afwijkingen van de standaard aankomst- en vertrektijden

         Je huurt je accommodatie en/of terrein van 12 uur op de aankomstdag tot 12 uur op de dag van vertrek. Als je later vertrekt of eerder wil aankomen is dit -altijd in overleg- mogelijk en wordt er voor de extra uren een halve dag extra in rekening gebracht.

         In de zomerperiode huur je een accommodatie of kampeerveld van zaterdag tot de zaterdag erop. In overleg is het mogelijk om hiervan af te wijken.

         Indien je (buiten de zomerperiode) enkel voor een weekend boekt dan is de uiterste vertrektijd zondagmiddag 17.00 uur.

         Hiervan afwijkende periodes zijn mogelijk, maar dien je per e-mail bij de beheerder/team resrveringen aan te vragen.

Aanvullende voorwaarden

         In het geval van evenementen en grote (groeps-)kampen kunnen aanvullende voorwaarden opgelegd worden. Deze evenementen spreken wij met de organisatie graag vroegtijdig door. Hiervoor wordt een aparte afspraak gemaakt die wordt aangekondigd in de reserveringsbevestiging.